May

1st) 1 Samuel chapters 20 – 21; Psalm 34; Luke chapter 21:20-38
2nd) 1 Samuel chapter 22; Psalm 56; Luke chapter 22:1-23
3rd) Psalm 52, 57, 142; Luke chapter 22:24-46
4th) 1 Samuel chapter 23; Psalm 54, 63; Luke chapter 22:47-71
5th) 1 Samuel chapters 24 – 27; Luke chapter 23:1-25
6th) 1 Samuel chapters 28 – 29; Luke chapter 23:26-56
7th) 1 Samuel chapters 30 – 31; Luke chapter 24:1-35
8th) 2 Samuel chapters 1 – 2; Luke chapter 24:36-53
9th) 2 Samuel chapters 3 – 5; John chapter 1:1-28
10th) 2 Samuel chapters 6 – 7; Psalm 30; John chapter 1:29-51
11th) 2 Samuel chapters 8 – 9; Psalm 60; John chapter 2
12th) 2 Samuel chapters 10 – 12; John chapter 3:1-15
13th) Psalm 32, 51; John chapter 3:16-36
14th) 2 Samuel chapters 13 – 14; John chapter 4:1-26
15th) 2 Samuel chapter 15; Psalm 2, 69; John chapter 4:27-54
16th) 2 Samuel chapters 16 – 18; John chapter 5:1-24
17th) 2 Samuel chapters 19 – 20; John chapter 5:1-25-47
18th) Psalm 64, 70; John chapter 6:1-21
19th) 2 Samuel chapters 21 – 22; Psalm 18; John chapter 6:22-40
20th) 2 Samuel chapters 23 – 24; John chapter 6:41-71
21st) Psalm 4 – 6; John chapter 7:1-27
22nd) Psalm 7, 8; John chapter 7:28-53
23rd) Psalm 9 – 11; John chapter 8:1-27
24th) Psalm 12 – 14; John chapter 8:28-59
25th) Psalm 15 – 16; John chapter 9:1-23
26th) Psalm 17, 19; John chapter 9:24-41
27th) Psalm 20 – 22; John chapter 10:1-21
28th) Psalm 24 – 26; John chapter 10:22-42
29th) Psalm 27 – 29; John chapter 11:1-27
30th) Psalm 31, 35; John chapter 11:28-57
31st) Psalm 36 – 38; John chapter 12:1-26
NEXT
PREVIOUS